KVALTA PŘEDEVŠÍM

Neustálá kontrola kvality je pro Transelit velmi důležitá.

Vedle kompletního výrobního procesu jsme zavedli celou řadu postupů, abychom zajistili, že námi vyrobený produkt splní nastavené standardy kvality a požadavky našich zákazníků.

Transelit je certifikován pro systém managementu jakosti ISO 9001: 2015.

Image